date_range 02 Jul, 2020

అమర్నాథ్ ఆలయం?️ ఈ లోకం మీద నుంచి పార్వతీపరమేశ్వరులు అంతర్థానం అయ్యింది కూడ


అమర్నాథ్ ఆలయం?️
ఈ లోకం మీద నుంచి పార్వతీపరమేశ్వరులు అంతర్థానం అయ్యింది కూడా ఇక్కడే అని చెబుతారు. బాల్తాల్ నుంచి గుహకు చేరుకునే మార్గం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సామాన్లంతా మనుషులే మోసుకువెళ్లాలి??️

Write your comment

add